EU-lovgivning

I midten af 2016 offentliggjorde EU deres liste over invasive arter. Fordi sibiriske jordegern (Tamias sibiricus) er på denne liste blev det derfor fremover ulovligt at købe og avle jordegern af denne art som tidligere var den mest udbrede i Danmark. Vi vil her prøve at klarlægge hvad denne lovgivning går ud på.

En invasiv art er et dyr eller en plante, der opholder sig i et miljø hvor den ikke hører til, og gør skade på økosystemet. Det er sidstnævnte der er vigtigt, da dette er hele grunden til at EU har lavet en så omfattende lov. Hvert land i Europa har deres egen liste over invasive dyr, som de skal bekæmpe. Selvom jordegern ikke er på den danske liste er de stadig ikke lovlige at have i Danmark. Dette er for at undgå at man modarbejder de andre landes indsats mod den invasive art. En invasiv art er en menneskeskabt tilstand, da disse arter ikke ville have slået sig ned ved naturlig udbredelse.

Jordegern er invasive i Danmark, fordi den ikke har sine naturlige fjender man kender fra dets hjemlande og fordi den gør skade på afgrøder. Sibiriske jordegern betragtes som et skadedyr i dets hjemlande og det estimeres at 2/3 af jordegernbestanden i dens naturlige omgivelser bliver spist af rovfugle (hvilket er grunden til at de ikke bliver ældre end 2-3 år i naturen).

Loven påvirker ikke folk der har ejet jordegern før lovgivningen trådte i kraft. Man har lov til at beholde dem såfrem man sørger for at de ikke slipper ud i naturen (hvilket man ikke skal gøre i det hele taget, uanset EU-forbuddet).

Loven omfatter ikke canadiske jordegern (Tamias striatus). Den drejer sig udelukkende om sibiriske jordegern, hvilket vi har fået bekræftet gennem personlig henvendelse til Miljøstyrelsen. Derfor kan du stadig lovligt skaffe dig et jordegern, hvis det lykkedes dig at opdrive et canadisk jordegern i den danske handel.

Med det sagt er der stadig mange som både avler og sælger jordegern. Der kan også være folk, der havde jordegern før lovgivningen, som af forskellige årsager kan være nødsaget til at sælge den videre og ikke ønsker at aflive et raskt dyr. Så længe man tager højde for at der er en vis risiko kan man stadig finde mange jordegern til salg, både på Den Blå Avis og lignende samt Facebook-grupper. Der er visse grupper, der vælger at se bort fra lovgivningen og derfor tillader avl og salg internt i grupperne.

Du kan læse mere om invasive arter og den præcise lovgivning på Miljøstyrelsens hjemmeside. Desuden har det altid været ulovligt at sætte eksotiske dyr, der ikke hører hjemme i Danmark, ud i den danske natur. Dette er ifølge naturbeskyttelsesloven §31

“I Danmark er det ikke tilladt at udsætte dyrearter, der ikke forekommer vildtlevende i naturen uden Miljøministerens tilladelse”